Chủng vân tay núi AS

Chủng vân tay núi AS

2019-04-09 dmitvn 0

Chủng vân tay núi AS là mẫu người đòi hỏi sự an toàn cao, thích sự đơn giản, chi tiết. Chủng vân tay hiếm, hấp thu vô hạn…

Chủng vân tay hiếm WP/WL

Chủng vân tay rất hiếm WP/WL

2019-04-09 dmitvn 0

Chủng vân tay hiếm WP/WL thông thái, biểu tượng của cái đẹp. Đây là chủng vân tay đặc biệt rất hiếm chỉ 2% dân số thế giới có chủng vân tay này.