Hình thái chủng vân tay WC, WD

Chủng vân tay đại bàng WC, WD

2019-04-09 dmitvn 0

Chủng vân tay đại bàng WC, WD có khả năng thiết lập xây dựng mối quan hệ nhanh, giao tiếp trung tính. Tư duy đa chiều, theo đuổi nhiều góc nhìn khác nhau