Chủng vân tay núi AT

Chủng vân tay núi AT

2019-04-09 FMT 0

Chủng vân tay núi AT là chủng vân tay hiếm có khả năng hấp thu kiến thức vô hạn. Có hệ thần kinh nhạy bén, an toàn, chi tiết, thực tế và quy trình.

Chủng vân tay núi AS

Chủng vân tay núi AS

2019-04-09 FMT 0

Chủng vân tay núi AS là mẫu người đòi hỏi sự an toàn cao, thích sự đơn giản, chi tiết. Chủng vân tay hiếm, hấp thu vô hạn…