Chủng vân tay hiếm WP/WL

Chủng vân tay rất hiếm WP/WL

2019-04-09 dmitvn 0

Chủng vân tay hiếm WP/WL thông thái, biểu tượng của cái đẹp. Đây là chủng vân tay đặc biệt rất hiếm chỉ 2% dân số thế giới có chủng vân tay này.

Hình thái chủng vân tay WC, WD

Chủng vân tay đại bàng WC, WD

2019-04-09 dmitvn 0

Chủng vân tay đại bàng WC, WD có khả năng thiết lập xây dựng mối quan hệ nhanh, giao tiếp trung tính. Tư duy đa chiều, theo đuổi nhiều góc nhìn khác nhau